Τις τελευταίες δύο ημέρες πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κέας από τη Δήμαρχο, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου και τους Προέδρους των Επιτροπών, κ. Γιώργο Βουτσινά και κ. Αντώνη Λουρή.

Στόχος των επισκέψεων ήταν η επίβλεψη εργασιών συντήρησης και καθαριότητας των σχολικών μονάδων, οι οποίε είναι ήδη έτοιμες να υποδεχτούν εκπαιδευτικούς και μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα και τα κτίρια έχουν παραδοθεί προς χρήση και είναι σωστά συντηρημένα. Επιπλέον, έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις καθαριστών με το Δήμο Κέας. Εργασίες καθαρισμών θα γίνονται από το αρμόδιο προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, με στόχο την επαρκή καθαριότητα και την απολύμανση των χωρών.