Την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι όροι δημοπράτησης για το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων οδοποιίας στις Κυκλάδες. Συγκεκριμένα, για την Κέα εγκρίθηκε προϋπολογισμός 1.500.000,00 ευρώ.

Με στόχο μια διοίκηση με γρήγορα αντανακλαστικά και σε διαρκή ετοιμότητα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καινοτομεί για μια ακόμη φορά και αλλάζει τη φιλοσοφία των παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, με σκοπό την οδική ασφάλεια. Το πρόγραμμα αφορά παρεμβάσεις για τη συντήρηση του οδικού δικτύου σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων για τρία χρόνια, συνολικού προϋπολογισμού 24.150.000,00 ευρώ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την οδική ασφάλεια, μια νέα γενιά έργων, όπου μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει.

Τα έργα αφορούν, συγκεκριμένα, στην τεχνική επιθεώρηση του οδικού δικτύου για τον εντοπισμό φθορών και βλαβών που ενέχουν κινδύνους για τους χρήστες, και αποκατάσταση αυτών, εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης, εργασιών βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης του οδικού δικτύου. Χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.