Ο Δήμος Κέας ύστερα από την υπ’ αριθ. 95/2014 απόφαση του Δ.Σ, και την 68/2014 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

 

Για να δείτε λεπτομέρειες της προκήρυξης, πατήστε εδώ.