ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στο νησί μας εφαρμόζεται εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων της με 6 ρεύματα ανακύκλωσης: α) Ανακύκλωση Συσκευασιών (ΕΕΑΑ) β) Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών (ΑΗΗΕ). γ) Ανακύκλωση Μπαταριών (ΑΦΗΣ) δ) Ανακύκλωση Ελαστικών (ECOELASTIKA) ε) Ανακύκλωση Αυτοκινήτων, στ) Ανακύκλωση λαμπτήρων (Φωτοκύκλωση).

Με ποσότητες ανακυκλώσιμων αποβλήτων, που το 2019 ξεπέρασαν τους 230 τόνους, η Κέα πρωτοστατεί στη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων της.

Ήδη, αυτές τις ημέρες, εντατικοποιείται η αποκομιδή του γυαλιού και δρομολογείται η ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες ενισχύεται και η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες που συνεισφέρουν στη μείωση των αποβλήτων και να καλέσουμε και όσους δεν το κάνουν, να ξεκινήσουν.

Επισημαίνουμε ότι:
Στους μπλε κάδους συγκεντρώνονται αποκλειστικά καθαρές συσκευασίες χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου
 Στους μπλε κώδωνες συγκεντρώνονται γυάλινες συσκευασίες, κατά το δυνατόν όχι σπασμένες
 Στα ειδικά container του Δήμου συγκεντρώνονται ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
 Στα δημοτικά κτίρια συγκεντρώνονται μπαταρίες και λαμπτήρες.

Σε κάθε περίπτωση:
Δεν απορρίπτουμε μη ανακυκλώσιμα απόβλητα στους μπλε κάδους ή/και κώδωνες, δεδομένου ότι έτσι καταστρέφουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται ήδη εντός του κάδου.
 Επικοινωνούμε με το Δήμο για οποιαδήποτε απορία, επισήμανση, διευκρίνιση (τηλ.: 22880 22857, υπεύθυνη: κα Χριστίνα Τσούλου).
 Η μη χρηστή χρήση του δικτύου αποκομιδής απορριμμάτων (ανακυκλώσιμων και μη) επισύρει πρόστιμα (απόφαση ΔΣ 111/2011).

Στην προσπάθειά μας για ένα καθαρό και βιώσιμο νησί δεν περισσεύει κανείς!

Σας καλούμε όλους, ιδιώτες και επαγγελματίες, να κάνουμε την ανακύκλωση καθημερινή μας συνήθεια!