Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.