ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑΣ ΟΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Με την υπ’αριθμ. 545134/29-12-2021 απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, αποφασίστηκε η παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων της ανταποκρίτριας τΟΓΑ-e-ΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (ασφαλισμένων του τ.Ο.Γ.Α.) του Δήμου Κέας στις 31/12/2021.

Αρμόδια υπηρεσία για τους ασφαλισμένους πλέον είναι η:

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Ε ́Ανατολικής Αττικής με έδρα το Λαύριο
Φωκίωνος Νέγρη 10 / 19 500 – Λαύριο
Τηλ. Επικ. : 22920 25350
Τηλ. Επικ. για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 22920 24853
Τηλ. Επικ. απονομών συντάξεων: 22920 25870
e-mail: td.eanattik@efka.gov.gr