Αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 η προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018 της ΕΦΑ Κυκλάδων για την πλήρωση θέσεων εποχικών υπαλλήλων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ και τα παραρτήματα της εδώ:

30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ_26_10_2017