Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση Δ.Σ. 2020. Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 6η ΔΣ 2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020. Πρακτικό-6η ΔΣ 2020


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: