Επίσκεψη Παιδιάτρου

Από τη Δευτέρα 18/6 έως την Παρασκευή 29/6 το Π.Π.Ι. Κέας θα καλύπτεται παιδιατρικά. Για το διάστημα αυτό θα το επισκεφθεί ιατρός παιδίατρος, προκειμένου να συμπληρωθούν τα Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών για την εγγραφή των όλων των παιδιών στα σχολεία του Δήμου Κέας και τη χορήγηση βεβαιώσεων στα παιδιά για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες. Οι μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από τους γονείς τους και να έχουν μαζί τους Βιβλιάριο Ασφαλιστικού Ταμείου (για την επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ) και Βιβλιάριο Εμβολιασμών.

Ο ιατρός θα εξετάζει από τις 08:00 έως τις 13:00 και θα εξυπηρετεί και ανάγκες εμβολιασμών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του Ιατρείου 22880 22200.