Εξυγίανση πηγών Ιουλίδας

Εξυγίανση, καθαρισμός και καλλωπισμός των πηγών της Ιουλίδας πραγματοποιήθηκε τις ημέρες αυτές από το προσωπικό και συνεργάτη του Δήμου Κέας. Εξυγιάνθηκαν οι πηγές: Κανάλι, Κουρέντης, Ευαγγελισμός, Αγία Τριάδα και Μάμας.

Δύο εβδομάδες πριν, εργασίες επισκευών και εξυγίανσης έγιναν από το προσωπικό του Δήμου και στην Βρύση Βενιαμίν της Ιουλίδας. Αντικαταστάθηκε επίσης ο αγωγός ύδρευσης από τον Πύργο και συγχρόνως καθαρίστηκε ο δρόμος προς τον πλάτανο και τη βρύση.