Δελτίο Τύπου – Αλλαγή αρμοδιοτήτων στο Δήμο Κέας
Κέα, 19 Ιανουαρίου 2018

 

Αλλαγές και μετακινήσεις των αιρετών της Διοίκησης του Δήμου Κέας έγιναν με σκοπό την ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στους δημοτικούς συμβούλους.

Μετά την παραίτηση με δική τους απόφαση των κυρίων Γεώργιου Πατητή από τη θέση του Αντιδημάρχου, Θώδου Κωνσταντίνου από τη θέση του Γραμματέα του Δ.Σ. και Στέφανου Βρεττού από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ., οι αρμοδιότητες της Διοίκησης διαμορφώνονται ως εξής:

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Κέας έως την 31.08.2019 αναλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Νικόλαος Ζουλός (απόφαση Δ.Σ. 19/2018, ΑΔΑ: 6Ρ4ΡΩΕΔ-1ΚΝ).

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κέας έως την 31.08.2019 αναλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Θώδος (απόφαση Δ.Σ. 20/2018, ΑΔΑ: Ω25ΧΩΕΔ-Δ60).

Αντιδήμαρχος Κέας συνεχίζει να διατελεί έως 31.08.2019 ο κ. Δημήτριος Καβαλιέρος, διατηρώντας τις αρμοδιότητες που του είχαν ανατεθεί.

Αντιδήμαρχος Κέας από 15.01.2018 έως 31.08.2019 αναλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Στέφανος Βρεττός (απόφαση Δημάρχου 9/2018, ΑΔΑ: ΨΨ8ΟΩΕΔ-ΨΨ2).

Στον κ. Βρεττό ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Να μεριμνά και να επιβλέπει όλα τα ζητήματα του τομέα Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας.

2. Την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης θεμάτων που αφορούν στη νήσο Μακρόνησο.

3. Την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.

4. Την ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης των θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Κέας

5. Την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης θεμάτων Αθλητισμού

6. Τον έλεγχο και την επίβλεψη των Δημοτικών Νεκροταφείων.

7. Την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης θεμάτων που αφορούν στην Αγροτική Ανάπτυξη του Δήμου Κέας

Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας διατελεί από 16.06.2017 έως 31.08.2019 ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Στέφανος Βρεττός

Ο Δήμαρχος Κέας, Ιωάννης Ευαγγέλου, ευχαριστεί θερμά τους προκατόχους για τη συνεργασία και την προσφορά τους και εύχεται καλή δύναμη στους κυρίους Ζουλό, Θώδο και Βρεττό στα νέα τους καθήκοντα.