Τα Νέα του Δήμου

Αναρτήθηκε η πρόσκληση εργολαβίας για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών

Αναρτήθηκε η πρόσκληση εργολαβίας για την κατασκευή και αναβάθμιση παιδικών χαρών Κέας που σε πρώτη φάση αφορά τις παιδικές χαρές: 1. Κορησσίας (σε νέα τοποθεσία στην παραλία που ορίζεται από την εγκεκριμένη μελέτη) 2. Δημαρχείου Ιουλίδας (στο χώρο της υφιστάμενης δίπλα στο Δημαρχείο) 3. Δημοτικού Ιουλίδας 4. Νηπιαγωγείο Ιουλίδας 5. Σχολείων Κάτω Μεριάς 6. Νηπιαγωγείου…

Διαβάστε όλα τα νέα