Τα Νέα του Δήμου

Έγκριση νέας χάραξης οδού πρόσβασης στην Καρθαία

Εγκρίθηκε μετά από πολύχρονη αναμονή και προσπάθεια, η τροποποίηση της προμελέτης για την νέα όδευση της οδού πρόσβασης στην Καρθαία. Η νέα πρόταση δεν θίγει τα περιβόλια των κατοίκων της περιοχής, είναι απλούστερη στην κατασκευή της και προσαρμοσμένη στο περιβάλλον. Η  διαδικασία για την ολοκλήρωση της μελέτης θα αρχίσει άμεσα. Δείτε το έγγραφο της έγκρισης…

Διαβάστε όλα τα νέα