Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της διεξαγωγής του αγώνα KEA RUN 2019, την Κυριακή 19 Μαΐου, θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 9.15 π.μ. έως τις 11.30 π.μ. ανά τμήματα εγκάρσια της παραλιακής οδού Κορησσίας – Οτζιά.

Οι διαδρομές του αγώνα αποτυπώνονται στους παρακάτω χάρτες:

 

Ακολουθεί η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων:

Απόφαση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Kea Run 2019