Στέφανος Βρεττός

Στον κύριο Στέφανο Βρεττό, με την υπ’αριθμ. 9/2018 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 15.01.2018 έως 31.08.2019:

1. Να μεριμνά και να επιβλέπει όλα τα ζητήματα του τομέα Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας
2. Την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης θεμάτων που αφορούν στη νήσο Μακρόνησο
3. Την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του εξωτερικού δημοτικού φωτισμού
4. Την ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης των θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Κέας
5. Την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης θεμάτων Αθλητισμού
6. Τον έλεγχο και την επίβλεψη των Δημοτικών Νεκροταφείων
7. Την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης θεμάτων που αφορούν στην Αγροτική Ανάπτυξη του Δήμου Κέας.