Ελευθέριος Τζουβάρας

Στον κύριο Ελευθέριο Τζουβάρα, με την υπ’αριθμ. 594/02.09.2019 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 1-9-2019 έως 31-8-2020:

1. Να προεδρεύει της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.
2. Να υπογράφει έγγραφα της οικονομικής Διαχείρισης.
3. Ο έλεγχος του προσωπικού της οικονομικής υπηρεσίας και των διοικητικών υπηρεσιών, ως προς τις παρουσίες και τις άδειες για τον συντονισμό των εργασιών τους.
4. Να υπογράφει έγγραφα Διοίκησης, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, καθώς και τα πιστοποιητικά, προσωπικά και οικογενειακής κατάστασης.
5. Η τέλεση πολιτικών γάμων.
6. Να εκπροσωπεί την Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τζουβάρα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη.