Τοποθέτηση νέων πινακίδων στο δίκτυο μονοπατιών της Κέας

Στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, που υλοποιείται από το Δήμο Κέας, διενεργείται αυτές τις ημέρες η τοποθέτηση ξύλινων πληροφοριακών πινακίδων στο δίκτυο των μονοπατιών που ανήκουν στην περιοχή Natura. Να σημειωθεί ότι και στο υπόλοιπο δίκτυο έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχες πινακίδες με μέριμνα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Αναστάσιο Αναστασίου για την βοήθειά του.

Προβολή και προώθηση του δικτύου μονοπατιών της Κέας

Αναμένεται η τρίτη και τελευταία φάση του έργου που αφορά στην κατασκευή και διάθεση του υλικού προβολής των μονοπατιών, που περιλαμβάνει:
πίνακες πληροφόρησης σε κεντρικά σημεία του νησιού
ηλεκτρονικό βιβλίο με την παρουσίαση της περιοχής, τα αξιοθέατα της και το δίκτυο των μονοπατιών σε πολλές γλώσσες
ηλεκτρονική εφαρμογή, εξειδικευμένη στον πεζοπορικό τουρισμό και
χρηστικό πολύπτυχο έντυπο που θα περιέχει χάρτη της περιοχής, όπου θα είναι αποτυπωμένο όλο το δίκτυο των μονοπατιών.

Με την ολοκλήρωση του έργου η Κέα θα αποκτήσει το καλύτερο πιστοποιημένο δίκτυο μονοπατιών των νησιών.