Η Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά 

για την συντήρηση καυστήρων, όλων των σχολικών μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ