Δήμος Κέας

r

Η Τεχνική Υπηρεσία, λόγω της φύσεως του αντικειμένου εργασίας της, συναλλάσσεται καθημερινά με πολλές και διαφορετικές ομάδες πολιτών. Έτσι στους αποδέκτες των υπηρεσιών της περιλαμβάνονται δημότες - μαθητές, εργαζόμενοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ- Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Αθλητικοί φορείς, Φορείς Δημοσίου, Εργολάβοι, Μελετητές.

Περισσότερα...

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve