Δήμος Κέας

r

Αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

  1. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την προέγκριση, τη χορήγηση, την ανάκληση ή την αφαίρεση των αδειών των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Η έκδοση και χορήγηση χρήσης αδειών μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος, η παράταση ωραρίου καθώς και η ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας.
  3. Η έκδοση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων.
  4. Η έκδοση και χορήγηση αδειών για τη συμμετοχή σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.
  5. Η έκδοση αδειών στάσιμου εμπορίου για καντίνες και γενικά υπαίθριου εμπορίου (ν.2323/1995 Α/145).

Περισσότερα...

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve