Δήμος Κέας

r

Οι Σχολικές Επιτροπές είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το 2011 συγχωνεύτηκαν οι υφιστάμενες σχολικές επιτροπές σε δύο ενιαίες σχολικές επιτροπές Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης απαρτίζεται από τισ σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή από τα τρία (3) Νηπιαγωγεία και τα τρία (3) Δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στην Κέα.

Περισσότερα...

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve