Δήμος Κέας

r

 

 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας είναι η εξής: 

 

 Ψημίτης Ν Μανούσος, Πρόεδρος

Πολίτης Ι.Χριστόφορος

Μωραΐτη Ελένη

Δεμένεγας Κων. Δημήτριος

Παπανικολάου Ελ. Άννα

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2288021150

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve