Δήμος Κέας

r

για να δείτε το πρακτικό της 19ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 19ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

για να δείτε το πρακτικό της 18ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 18ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve