Δήμος Κέας

r

για να δείτε το πρακτικό της 22ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 22ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

για να δείτε το πρακτικό της 21ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 21ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve