Δήμος Κέας

r

για να δείτε το πρακτικό της 2ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 2ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

για να δείτε το πρακτικό της 1ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 1ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve