Δήμος Κέας

r

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 11ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

για να δείτε το πρακτικό της 10ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 10ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

για να δείτε το πρακτικό της 9ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve