Δήμος Κέας

r

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 5ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

για να δείτε το πρακτικό της 4ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 4ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

για να δείτε το πρακτικό της 3ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve