Δήμος Κέας

r

Δείτε απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε απόσπασμα από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε τον πίνακα του ισολογισμού, εδώ

Με την υπ΄αριθμ. 121/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας εξέδωσε το κάτωθι ψήφισμα για την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στο νησί της Κέας. Δείτε εδώ.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα για το 9ο ΔΣ 2016, εδώ.

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve