Δήμος Κέας

r

Δείτε την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη της 7ης συνεδρίασης εδώ.

Για να δείτε το κείμενο του κανονισμού πατείστε εδώ.

Για να δείτε το Πρακτικό της 6ης συνεδρίασης ΔΣ 2016 πατείστε εδώ.

Δείτε την Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη 6ης συνεδρίασης εδώ.

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve