Δήμος Κέας

r

Δείτε την πρόσκληση και θέματα Η.Δ. της 13ης συνεδρίασης ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης ΔΣ, εδώ.

Δείτε την πρόκληση με τα θέματα της Η.Δ. του 12ου ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης ΔΣ 2016, εδώ.

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve