Δήμος Κέας

r

Δείτε απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα της ΗΔ , εδώ

Δείτε απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης συνεδρίαση ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα της 10ης Συνεδρίασης ΔΣ 2016 , εδώ.

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve