Δήμος Κέας

r

Με την υπ΄αριθμ. 121/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας εξέδωσε το κάτωθι ψήφισμα για την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στο νησί της Κέας. Δείτε εδώ.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα για το 9ο ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα της Η.Δ 8ου ΔΣ, εδώ.

Δείτε απόσπασμα από το Πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης ΔΣ 2016, εδώ.

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve