Δήμος Κέας

r

Δείτε απόσπασμα από το Πρακτικό της 14ης Συνεδρίασης ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του 14ου ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης ΔΣ 2016, εδώ.

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve