Δήμος Κέας

r

Δείτε απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης συνεδρίαση ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα της 10ης Συνεδρίασης ΔΣ 2016 , εδώ.

Δείτε απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε απόσπασμα από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης ΔΣ 2016, εδώ.

Δείτε τον πίνακα του ισολογισμού, εδώ

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve