Δήμος Κέας

r

Για να δείτε το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. για το 2014, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. για το 2014, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης πατήστε εδώ.

Για να δείτε την 20η συνεδρίαση, πατήστε εδώ

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve