Δήμος Κέας

r

για να δείτε τη μελέτη, πατήστε εδώ
για να δείτε την διακήρυξη, πατήστε εδώ
για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ
για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ
για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε εδώ

Η Σχολική Επιτροπή Β'θμιας Δήμου Κέας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει 

προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης που αφορούν στις ανάγκες των σχολικών μονάδων 

της Β΄ θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. Για περισσότερες πληροφορίες 

πατήστε εδώ

Η Σχολική Επιτροπή Β'θμιας Δήμου Κέας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά 

για προμήθεια μελανιών των μηχανημάτων, για το Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου Κέας και Ε.Π.Α.Λ Κέας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την

αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων που αφορούν στις ανάγκες των σχολικών μονάδων της A\θμιας

Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve