Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών για την Β/θμια

Η Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Δήμου Κέας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά 

για προμήθεια μελανιών των μηχανημάτων, για το Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου Κέας και Ε.Π.Α.Λ Κέας.  περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης της Α/θμιας

Η Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για προμήθεια γραφικής ύλης των σχολικών μονάδων της Α’θμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών για την Α/θμια

Η Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για 

προμήθεια μελανιών για τα μηχανήματα των σχολικών μονάδων της Α’θμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης για την συντήρηση καυστήρων στα σχολεία της Α/θμιας

Η Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά 

για την συντήρηση καυστήρων, όλων των σχολικών μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθαρίστρια στο Nηπιαγωγείο Ιουλίδας

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέας προκηρύσσει μία θέση καθαρίστριας  

με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 10 μηνών για το Νηπιαγωγείο Ιουλίδας.  περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη συντήρηση κλιματιστικών στα κτίρια της Α/θμιας Εκπ/σης

Η Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά  για την συντήρηση 12 κλιματιστικών για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ περισσότερα