Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κέας”

για να δείτε τη μελέτη, πατήστε εδώ
για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ
για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ
για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε εδώ
για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης για τις περιηγητικές διαδρομές – μονοπάτια νήσου Κέας

για να δείτε τη μελέτη, πατήστε εδώ
για να δείτε την διακήρυξη, πατήστε εδώ
για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ
για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ
για να δείτε το ΤΕΥΔ, πατήστε εδώ περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για την Β/θμια

Η Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Δήμου Κέας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει 

προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης που αφορούν στις ανάγκες των σχολικών μονάδων  περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών για την Β/θμια

Η Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Δήμου Κέας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά 

για προμήθεια μελανιών των μηχανημάτων, για το Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου Κέας και Ε.Π.Α.Λ Κέας.  περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης της Α/θμιας

Η Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για προμήθεια γραφικής ύλης των σχολικών μονάδων της Α’θμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών για την Α/θμια

Η Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για 

προμήθεια μελανιών για τα μηχανήματα των σχολικών μονάδων της Α’θμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης για την συντήρηση καυστήρων στα σχολεία της Α/θμιας

Η Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά 

για την συντήρηση καυστήρων, όλων των σχολικών μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. περισσότερα