Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών”

Για να δείτε τη μελέτη, πατήστε ΜΕΛΕΤΗ

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περισσότερα

Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης του προσωπικού που υπέβαλε αιτήσεις για τη κάλυψη θέσεων, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Δομικών Έργων Υποδομής και ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, σύμφωνα με την 2704/26-07-2018 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 του Δήμου Κέας: Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού Δήμου Κέας
Η πρόσληψη είναι οκτάμηνης διάρκειας και προτάθηκαν οι έχοντες το κριτήριο της εντοπιότητας. περισσότερα