ρύθμιση θαλάσσιας κυκλοφορίας

Σε ακύρωση της απόφασής του με αρ. 17/2018 περί “λήψης μέτρων ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες συρρέουν λουόμενοι εντός περιοχής δικαιοδοσίας Β’ Λιμενικού Τμήματος Κέας” προχώρησε ο Κεντρικός Λιμενάρχης Λαυρίου, πλοίαρχος, κ. Σ. Νικολόπουλος.